Phục hồi chiến kê sau khi đi đá về cực hiệu quả

Phục hồi chiến kê

Phục hồi chiến kê là việc cực kỳ quan yếu. Nếu như biết bí quyết dưỡng thương cho gà trong công đoạn này. Thì sẽ tạo điều kiện cho chiến kê của anh em mau hồi sức. Luôn sung và đặc thù tạo điều kiện cho sẵn sàng cho các lần đấu đến. Có bất cứ hình thức nào thì chú gà chọi sau lúc di đá về. Sẽ mang phần nhiều vết thương trên người, […]

Close [X]
Close [X]